Beartas Príobháideachais

Cé muid

An seoladh gréasáin atá againn ná: https://careerhub.hse.ie.

Céard iad na sonraí pearsanta a bhailímid agus cén fáth a mbailímid amhlaidh

Nótaí tráchta

Nuair a fhágann cuairteoirí tráchtanna ar an suíomh, bailímid na sonraí a léirítear ar an bhfoirm tráchtanna, chomh maith le seoladh IP an chuairteora agus teaghrán gníomhaire úsáideora an bhrabhsálaí mar chúnamh chun turscar a bhrath.

Féadtar teaghrán anaithnid a cruthaíodh ó do sheoladh ríomhphoist (tugtar hais air chomh maith) a chur ar fáil don tseirbhís Gravatar le feiceáil an bhfuil sé á úsáid agat. Tá polasaí príobháideachais na seirbhíse Gravatar ar fáil anseo: https://automattic.com/privacy/. Tar éis do thrácht a cheadú, beidh do phictiúr próifíle le feiceáil ag an bpobal i gcomhthéacs do thráchta.

Meáin

Má uaslódálann tú íomhánna ar an suíomh, seachain íomhánna a uaslódáil a bhfuil sonraí suímh (EXIF GPS) leabaithe iontu. Féadfaidh cuairteoirí chun an tsuímh aon sonraí suímh a íoslódáil agus a asbhaint ó íomhánna ar an suíomh gréasáin.

Foirmeacha teagmhála

Fianáin

Má fhágann tú trácht ar ár suíomh, féadfaidh tú a roghnú d’ainm, seoladh ríomhphoist agus suíomh gréasáin a shábháil i bhfianáin. Is ar mhaithe le do chaoithiúlacht féin atá siad seo ionas nach mbeidh ort do chuid sonraí a líonadh isteach arís nuair a fhágann tú trácht eile. Mairfidh na fianáin seo go ceann bliana.

Má thugann tú cuairt ar ár leathanach logála isteach, socróimid fianán sealadach le cinneadh an nglacann do bhrabhsálaí le fianáin. Níl aon sonraí pearsanta san fhianán seo agus caitear amach é nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Nuair a logálann tú isteach, socróimid roinnt fianán chun d’eolas logála isteach agus do roghanna taispeána scáileáin a shábháil. Maireann fianáin logála isteach dhá lá, agus maireann fianáin roghanna scáileáin ar feadh bliana. Má roghnaíonn tú “Cuimhnigh”, mairfidh do logáil isteach go ceann coicíse. Má logálann tú amach as do chuntas, bainfear na fianáin logála isteach.

Má chuireann tú alt in eagar nó má fhoilsíonn tú alt, sábhálfar fianán breise i do bhrabhsálaí. Níl aon sonraí pearsanta san fhianán seo agus níl ann ach aitheantas postála an ailt a chuir tú in eagar. Téann sé in éag tar éis 1 lá amháin.

Ábhar leabaithe ó shuíomhanna eile

Féadfaidh ábhar leabaithe (físeáin, íomhánna, ailt, srl) a bheith i measc na n-alt ar an suíomh. Iompraíonn ábhar leabaithe ó shuíomhanna idirlín eile ar an gcaoi cheannann chéanna amhail dá dtugadh an cuairteoir cuairt ar an suíomh eile.

Féadfaidh na suíomhanna seo sonraí fút a bhailiú, rianú breise tríú páirtí a leabú agus monatóireacht a dhéanamh ar d’idirghníomhaíocht leis an ábhar leabaithe sin, lena n-áirítear d’idirghníomhaíocht leis an ábhar leabaithe má tá cuntas agat agus má tá tú logáilte isteach ar an suíomh sin.

Anailísíocht

Cé leis a roinnimid do shonraí

Cén t-achar a choinnímid do shonraí

Má fhágann tú trácht, coinnítear an trácht agus na meiteashonraí a ghabhann léi go deo. Is amhlaidh seo ionas gur féidir linn aon tráchtanna ina bhfreagra air sin a aithint agus a cheadú go huathoibríoch seachas iad a choinneáil i scuaine mhodhnóireachta.

I gcás úsáideoirí a chláraíonn ar ár suíomh (más ann dóibh), coinnímid an t-eolas pearsanta a chuir siad ar fáil ina bpróifíl úsáideora. Féadfaidh gach úsáideoir a n-eolas pearsanta a fheiceáil, a chur in eagar nó a scriosadh ag am ar bith (ach amháin nach féidir leo a n-ainm úsáideora a athrú). Is féidir le riarthóirí an tsuímh gréasáin an t-eolas sin a fheiceáil agus a chur in eagar chomh maith.

Céard iad na cearta atá agat i dtaca le do shonraí?

Má tá cuntas agat ar an suíomh seo, nó má d’fhág tú aon tráchtanna, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go n-easpórtálfaí comhad de na sonraí pearsanta a choinnímid i do leith, lena n-áirítear aon sonraí a chuir tú ar fáil dúinn. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chomh maith go scriosfaimis aon sonraí pearsanta a choinnímid i do leith. Ní áiríonn sé seo aon sonraí a bhfuil dualgas orainn iad a choinneáil chun críocha riaracháin, dlíthiúil ná slándála.

Cén áit a seolaimid do shonraí

Féadtar tráchtanna ó chuairteoirí a sheiceáil trí sheirbhís uathoibrithe braite turscair.

Do shonraí teagmhála

Sonraí breise

Cén chaoi lena gcosnaímid do shonraí

Céard iad na nósanna imeachta um sháruithe sonraí atá i bhfeidhm againn

Cé hiad na tríú páirtithe a bhfaighimid sonraí uathu

Cén chinnteoireacht uathoibrithe agus/nó próifíliú a dhéanaimid le sonraí úsáideoirí

Riachtanais rialála tionscail um nochtadh