Is mian leis na Foirne Líonra Míchumais Leanaí go mbeidh rath ar gach leanbh, go bhfásfaidh siad agus go bhfoghlaimeoidh siad.

Trí obair a dhéanamh le leanaí agus lena dteaghlaigh ar an bhFoireann Líonra Míchumais Leanaí, beidh tú in ann tacú lena bhforbairt, lena bhfolláine, agus lena rannpháirtíocht i saol an teaghlaigh agus an phobail, chomh maith le grúpaí leanaí agus a dtuismitheoirí a thabhairt le chéile chun scileanna nua a fhoghlaim agus eispéiris a roinnt. Leanann an Líonra Míchumais Leanaí cur chuige Cleachtais Teaghlach-lárnaithe, lena mbaineann aithne a chur ar na leanaí agus a dteaghlaigh, a gcuid spriocanna a fháil amach, plean tacaíochta aonair a chur le chéile, agus cabhrú leo gnáthghníomhaíochtaí laethúla a úsáid lena gcuid spriocanna a bhaint amach.

Cibé an bhfuil tú nuacháilithe nó go bhfuil taithí agat, táimid ag lorg Diaitéiteach, Teiripeoirí Saothair, Fisiteiripeoirí, Síceolaithe, Oibrithe Sóisialta agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga le bheith páirteach i bhFoirne Líonra Míchumais Leanaí FSS.

Tá gach leanbh a úsáideann ár seirbhísí uathúil agus oibríonn ár bhfoirne le chéile leo agus lena dteaghlaigh chun iad a chumhachtú agus chun tacú leo spriocanna a leagan amach agus a bhaint amach a dhéanann difríocht. Bí mar chuid dár bhfoireann agus tar ag obair gairmithe ardoilte, ag obair agus ag foghlaim in éineacht do na daoine óga agus na teaghlaigh a úsáideann ár seirbhísí.

 

Cuirimid mórán deiseanna ar fáil chun d’fhoghlaim agus do ghairm a chur chun cinn i do rogha réimse, lena n-áirítear tacaíochtaí le cur ar do chumas do cháilíochtaí gairmiúla a fheabhsú le ham saor chun staidéar a dhéanamh.

Agus tú ag obair san FSS, beidh teacht agat ar ár dtairseach oiliúna ar líne do bhaill foirne, ar ár n-acadamh ceannaireachta agus ar ár gclár cóitseála. Bíodh sé go bhfuil tú ag tús do ghairme nó má tá tús curtha agat le d’aistear cheana féin, tacófar le d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil má thagann tú chun obair leis an FSS. https://www.youtube.com/watch?v=h5GYsvYnkeM&list=PLsQK32cdMW_xWpnZW9VtApF-luS8bXNeq&index=2

Is féidir cliceáil ar na lógónna thíos freisin chun na róil atá ar fáil sna heagraíochtaí míchumais seo a leanas a fheiceáil:

   

Le cinntiú go bhfuil tú ar an eolas faoi na folúntais ar fad, cinntigh go bhfuil tú cláraithe le haghaidh foláirimh sheachtainiúla phoist ar an Mol Gairmeacha