Ní bhítear riamh rófhada ó bhaile

Is mol mór í Éire idir an Eoraip agus an chuid eile den domhan. Tá cúig aerfort idirnáisiúnta ann, agus is féidir bheith i Londain, Frankfurt nó Amstardam, mar shampla, in dhá uair an chloig, agus bíonn eitiltí díreacha rialta ann chuig go leor ceann scríbe ar fud an domhain. Tá báid farantóireachta paisinéirí rialta idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc agus an Spáinn

Ag obair d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Tá traidisiún láidir ag seirbhís sláinte na hÉireann maidir le fáilte a chur roimh bhaill foirne ó áiteanna eile timpeall an domhain, agus tá sciar mór d’fhoireann reatha an FSS tar éis bogadh anseo ó áiteanna thar lear. Tairgímid pá agus sochair mhealltacha, maoirseacht ghairmiúil, tacaíocht ghairme agus deiseanna forbartha, comhghleacaithe cairdiúla, agus caighdeán saoil den scoth.

Treoir maidir le cónaí in Éirinn

Cabhróimid trí eolas agus comhairle phraiticiúil a chur ar fáil maidir le cónaí agus obair in Éirinn, agus gach rud is gá a bheith ar eolas agat chun an t-aistriú a dhéanamh. Áirítear leis sin comhairle ar lóistín, baincéireacht, cánachas, na córais oideachais agus cúraim sláinte, chomh maith leis an gcaoi le taisteal thart nuair a bheidh tú anseo.

Pacáiste athlonnaithe

Is féidir leis a bheith costasach bogadh go tír eile. Chun cabhrú le cuid de na costais tosaigh ar eitiltí agus lóistín a mhaolú, tá pacáiste athlonnaithe flaithiúil ar fáil.