Tacaíocht d’Iarrthóirí

Gheobhaidh tú tacaíochtaí anseo chun cabhrú leat trí na céimeanna éagsúla den phróiseas earcaíochta. Beidh na tacaíochtaí seo ina ábhar spéise ar leith d’aon duine atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh – nó a rinne iarratas – chuig an FSS do phost. Le linn na modúl, gheobhaidh tú tuiscint ar na gnéithe éagsúla den phróiseas earcaíochta agus gheobhaidh tú nodanna agus leideanna maidir leis an mbealach is fearr ullmhú do gach céim. Beidh deis agat freisin foghlaim ó na botúin is coitianta a dhéanann iarrthóirí.

Modúl 1: Cur isteach ar Phost leis an FSS

Modúl 2: Agallamh a dhéanamh do Phost leis an FSS

Modúl 3: Ag cleachtadh le haghaidh Agallaimh leis an FSS