Socrú síos

D’fhéadfadh an chosúlacht a bheith air go mbeidh sé dúshlánach socrú isteach i saol laethúil i dtír nua, cibé an bhfuil tú i d’aonar nó le teaghlach. Beidh sé mar thosaíocht agat lóistín a fháil, chomh maith le huimhir PSP (Seirbhís Phoiblí Phearsanta) agus cuntas bainc a fháil. Cabhróimid agus tacóimid leat is gá a bheith ar eolas agat.

Saol teaghlaigh

Tuigimid go hiondúil nach tusa amháin atá ag bogadh go hÉirinn. Is minic a bhíonn páirtí agus teaghlach in éineacht leat agus mar sin tá sé an-tábhachtach go mbeadh a fhios agaibh go léir an méid a mbeidh tú ag súil leis nuair a thagann tú anseo. Ar ndóigh beidh cinntí faoi scoileanna agus cúram sláinte ag barr do liosta agus tú ag socrú d’athlonnaithe.

Fostaíocht agus cáin

Tá sé sách simplí in Éirinn do chuid oibleagáidí cánach a thuiscint. Íocann formhór na bhfostaithe in Éirinn cáin tríd an gcóras ÍMAT (Íoc Mar a Thuillir). Ciallaíonn sé seo go n-asbhaineann d’fhostóir an cháin atá le híoc agat go díreach ó do phá, agus go n-íocann sé an cháin seo go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha ó shaoránaigh thar ceann Rialtas na hÉireann. Tá go leor teidlíochtaí ag oibrithe in Éirinn maidir le pá, coinníollacha oibre agus am saor.

Do bhealach a dhéanamh thart

Is tír measartha beag í Éire agus is féidir leat fiú na codanna is iargúlta a bhaint amach taobh istigh de cheithre uair an chloig ó Bhaile Átha Cliath. Mura bhfuil do bhealach iompair féin agat, tá neart roghanna iompair phoiblí i mbailte agus i gcathracha ar fud na hÉireann. Agus más mian leat stíl mhaireachtála níos gníomhaí a roghnú, is maith le mórán oibrithe Éireannacha siúl agus rothaíocht chun na hoibre.