Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála cláir scagthástála daonra a chuidíonn le galar a chosc, riosca galair a laghdú, agus galair a aithint in Éirinn.

Is é ár bhfís oibriú le chéile chun daoine a shábháil agus sláinte daoine a fheabhsú. Creidimid i luachanna an chúraim, na comhbhá, na hiontaoibhe agus na foghlama, agus táimid tiomanta do chur chuige atá dírithe ar an duine ar fud ár seirbhísí uile. Agus tú ag obair linn, beidh tú ag cur seirbhís ar fáil a bheidh bunaithe ar chaighdeán, cothromas, agus meas ar na daoine ar a bhfreastalaímid.

 

Táimid ag lorg Raideolaithe Comhairleacha a bhfuil saineolas acu ar Raideolaíocht Chíche agus Radagrafaithe Sinsearacha le teacht ag obair lenár bhfoireann BreastCheck.

Is é BreastCheck ár gclár náisiúnta scagthástála cíche do mhná idir 50 agus 69 bliain d’aois. Bí mar chuid d’fhoireann uathúil oilte a thacaíonn agus a chreideann ina chéile, agus a oibríonn agus a fhoghlaimíonn le chéile chun seirbhís cáilíochta dearbhaithe a sholáthar do mhná a roghnaíonn scagthástáil. Áiríonn ár bhfoireann BreastCheck speisialtóirí cliniciúla agus neamhchliniciúla atá ríthábhachtach i ngach céim den phróiseas scagthástála – radagrafaithe sinsearacha, speisialtóirí cliniciúla, radagrafaithe cáilíochta dearbhaithe, bainisteoirí PACS, agus bainisteoirí seirbhíse réigiúnacha.

 

Cuirimid cultúr comhpháirtíochta, machnaimh agus feabhsuithe leanúnaí chun cinn ina bhfuil an méid a theastaíonn ónár daoine le forbairt, le torthaí a sheachadadh agus le go n-éireoidh leo.

Is iad ár ndaoine an acmhainn is mó atá againn. Cuirimid cultúr dearfach chun cinn ina spreagtar ár mbaill foirne uile, ina dtacaítear leo, agus ina gcaitear leo le dínit agus le meas. Le baill foirne tiomanta agus i mbun oibre, is féidir linn seirbhís shábháilte, ardchaighdeáin agus chomhbhách atá dírithe ar an duine a sheachadadh. Agus tú ag obair linn, beidh rochtain agat ar dheiseanna oiliúna, foghlama agus forbartha.

Ag obair inár Seirbhís

An Dr Alissa Connors, Stiúrthóir Cliniciúil agus Raideolaí Comhairleach ag Aonad BreastCheck an Deiscirt i gCorcaigh Tá 21 bliain de thaithí ag an Dr Alissa Connors mar Raideolaí Comhairleach agus fuair sí a CSST sa Raideolaíocht in 2002, tar éis di a hoiliúint FFR, RCSI agus cúig bliana a chur di. Thug an Dr Connors faoi oiliúint Raideolaíochta ag Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh (CUH) agus chríochnaigh sí a bliain deiridh ag Ospidéil Hammersmith agus Charing Cross, Londain ag díriú ar íomháú cíche agus oinceolaíochta. In 2006, ghlac an Dr Connors le ról an Stiúrthóra Chliniciúil agus an Raideolaí ceannais in Aonad BreastCheck an Deiscirt agus bhí baint aici le bunú an aonaid.

Ná caill an deis iontach seo teacht ag obair lenár bhfoireann BreastCheck.

Tabharfar tacaíocht duit chun do lánchumas a bhaint amach agus chun dul chun cinn a dhéanamh i do rogha réimse. Cliceáil anseo le haghaidh ár bhfeachtas reatha earcaíochta do Phoist Sainchomhairligh Cliceáil anseo le haghaidh ár bhfeachtas reatha earcaíochta. Roghnaigh an Scagthástáil le haghaidh ionad oibre ina mbraitheann tú go bhfuil meas ort agus tacaíocht agat chun go mbeidh tú chomh maith agus is féidir leat. Le chéile is féidir linn difríocht a dhéanamh. Chun bheith suas chun dáta lenár nuacht uile, léigh ár mblaganna agus lean muid ar X @NSShse agus ar LinkedIn. Le cinntiú go gcuirtear thú ar an eolas faoi gach folúntas, cinntigh go bhfuil tú cláraithe ar an Mol Gairmeacha le haghaidh foláirimh sheachtainiúla post